Inpakafdeling

54De inpakafdeling is volledig uitgerust voor een optimaal ergonomische werkomgeving. De korven worden door de volledig geautomatiseerde wasstraat op handhoogte op de juiste volgorde gesorteerd aangeboden. Tilhandelingen zijn tot een minimum teruggebracht, hetgeen naast een optimale werkhouding de kans op beschadigingen van de producten vrijwel uitsluit.

Het inpakken van de gereinigde en de tot een oppervlaktespanning van minimaal 40 mN/m ontvette producten, vindt plaats door personen met handschoenen teneinde vlekken en corrosie te voorkomen. Om de producten voor corrosie te beschermen wordt standaard VCI-papier bij de verpakking ingesloten.

Rollenbaan, capaciteit 14 korven (20x)
Tilhulp 50kg (2x)
Inpaktafel met telweegschaal (2x)
Linde palletstapelaar L12 (2x)
Weegschaal tot 1.000 kg