Milieu

Het milieu is voor ons allen een uitermate belangrijke zaak. VCN heeft daarom als beleid zeer zorgzaam om te gaan met alles wat onze leefomgeving kan schaden.

Afvalstoffen worden zo veel mogelijk vermeden en zo mogelijk intern hergebruikt. De resterende afvalstoffen worden gescheiden ingezameld en via de geƫigende kanalen afgevoerd.

De metalen reststoffen worden zo veel mogelijk van snijvloeistoffen ontdaan, middels de zeer moderne spanenbehandelings installatie, waarbij de spanen worden verwarmd om de emissie nog meer te minimaliseren.